Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aby zapewnić osobom o szczególnych potrzebach możliwość pełnego udziału w życiu społecznym na równi z innymi osobami, należy wypracować adekwatne rozwiązania w wielu obszarach, takich jak: architektura, transport, cyfryzacja, usługi.

Jednym z narzędzi służących przygotowaniu takich rozwiązań jest Hackathon (H+).

Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

Efektem H+ będą rozwiązania takie jak aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier w dostępności.

Wsparcie z Funduszy Europejskich: