Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inspiracje

Samodzielność jest warunkiem prowadzenia niezależnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby z niepełnosprawnościami lub czasowymi ograniczeniami np. osoba starsza, ktoś z nogą w gipsie, osoba niedosłysząca, niedowidząca, a nawet rodzic z dzieckiem w wózku spotykają się różnymi barierami w codziennym życiu. Na przykład nie mogą wejść do pociągu, nie słyszą komunikatów, nie widzą informacji, nie wejdą po schodach.

Poniżej prezentujemy przykładowe trudności, które mogą stać się inspiracją do rozwoju Twojego projektu:

  • rozwiązania pozwalające na powiadamianie np. osób Głuchych o konieczności ewakuacji. Proste, jednolite, umożliwiające podłączenie do np. systemu alarmowego dowolnego hotelu;
  • rozwiązania pozwalająca na zgłoszenie uwag/braku dostępności niezależnie od miejsca w którym jesteśmy i co do którego mamy uwagi (hotel, ministerstwo, plac w mieście, przystanek we wsi, itp.);
  • potrzeba opracowania metody analizy i zaprojektowania aplikacji, która umożliwi raportowanie dostępności cyfrowej. Sprawdzi ona zgodność ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. Oprogramowanie powinno przynajmniej sprawdzać, czy do wszystkich elementów interfejsu są przypisane etykiety tekstowe, czy interfejs współpracuje z czytnikiem ekranu wbudowanym w system, czy zachowany jest odpowiedni kontrast oraz czy daje możliwość powiększenia czcionek. Oprogramowanie powinno działać możliwie automatycznie i dawać pewne odpowiedzi. Rozwiązanie powinno mieć potencjał do rozwoju i analizować gotowe, skompilowane aplikacje, a nie kod źródłowy;
  • potrzeba opracowania oprogramowania, które będzie potrafiło rozpoznać, do kogo należy strona internetowa. W szczególności, czy należy do podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy o dostępności cyfrowej. Oprogramowanie powinno sprawdzać obecność i poprawność deklaracji dostępności (zgodnie z wymaganiami technicznymi) i zbierać dane tam zawarte;
  • rozwiązania pozwalająca osobom z różnymi niepełnosprawnościami na zorientowanie się w przestrzeni. Często potrzebują one łatwych w zrozumieniu i obsłudze rozwiązań, które ułatwiłyby orientacje w miejscu i/lub odnalezienie drogi. W przypadku transportu potrzebują informacji, jakie połączenie wybrać oraz kiedy wsiąść i wysiąść z pojazdu. Istniejące już rozwiązania/aplikacje są zwykle zbyt skomplikowane lub brakuje w nich komunikatów podanych innym zmysłem niż wzrok np. głosowych (co jest szczególnie istotne w wypadku osób niewidomych);
  • rozwiązanie, które umożliwi osobom niepełnosprawnym umysłowo lub starszym podejmowanie decyzji przy nadmiarze bodźców np. w czasie zakupów. Szczególnie w sytuacji gdy mają jakąś dodatkową dolegliwość fizyczną (np. cukrzyca lub nietolerancja pokarmowa) trudno jest im się zorientować, która opcja będzie dla nich właściwa;
  • rozwiązania pozwalające tłumaczyć informacje podane za pomocą jednego zmysłu - na inne zmysły, np. informację zapisaną na mówioną; obraz przedmiotu na komunikat głosowy mówiący o tym z czym mam do czynienia; czyjąś wypowiedz/dźwięk na możliwy do przeczytania tekst itp.;
  • rozwiązania ułatwiające sterowanie i obsługę już istniejącej technologii. Wszelkie rozwiązania upraszczające czy dodające alternatywny sposób sterowania (np. za pomocą innego zmysłu lub innego zakresu ruchów) są często bardzo przydatne dla osób niepełnosprawnych.