Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rafał Sukiennik

Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami unijnymi – zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we wdrażaniu w Polsce Programu PHARE, zarządzaniu programami transgranicznymi INTERREG III 2004-2006 oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Odpowiada obecnie, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, za realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.