Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kryteria

Dostępność rozwiązania

Czy projekt uwzględnia kwestie dopasowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, WCAG 2.1, zasad uniwersalnego projektowania?

Użyteczność rozwiązania

Jakie potrzeby osób z niepełnosprawnościami adresuje zaproponowane rozwiązanie? Jaka jest użyteczność tego rozwiązania dla tej grupy osób?

Kreatywność i unikalność

Czy przedstawiony projekt jest innowacyjny? Czy zastosowane rozwiązanie nie było dotąd stosowane w przedstawiony sposób?

Spójność koncepcji i dopracowanie projektu

Czy projekt jest przemyślany, spójny, logiczny, kompletny? Jaka jest jakość koncepcji, tj. interfejsu użytkownika, stopień ukończenia produktu?

Możliwość rozwoju i wdrożenia

Jaki jest potencjał rozwojowy zaplanowanego produktu? Jaka jest dostępność danych niezbędnych do wykorzystania tego rozwiązania?