Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Piotr Kowalski

Członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO.

Związany z organizacjami pozarządowymi. Członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO - firmy zajmującej się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Ekspert dostępności. Współautor społecznego raportu alternatywnego z wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Ekspertów ds. OzN przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przewodniczący KDO ds. polityki lokalowej Urzędu Miasta Łodzi. Autor i współautor opracowań dotyczących dostępności. Instruktor harcerski i działacz społeczny. Jest koordynatorem usługi wideotlumacz.pl, która umożliwia kontakt z tłumaczem języka migowego na odległość. Laureat europejskiej nagrody "Innowacje w polityce" przyznanej za najlepszą inicjatywę poprawiającą jakość życia.

Historyk. Ukończył Uniwersytet Łódzki.