Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Justyna Mańkowska

Wiceprezeska Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka. Członek Społecznej Rady w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu.

Działaczka na rzecz dostępu osób niewidomych i g/Głuchych do kultury i przestrzeni audiowizualnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze animacji kulturalnej. Współautorka społecznego raportu alternatywnego z wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Współtwórczyni  portalu ADAPTER. To pierwszy portal filmowy w pełni dostosowany do potrzeb niewidomych i niesłyszących odbiorców.

Była częścią zespołu pracującego  w projekcie AUDIOMOVIE w ramach dofinansowania NCBiR. To innowacyjna aplikacja na smartfony, która pozwala odtwarzać ścieżki lektorskie i audiodeskrypcję w kinie.