Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyzwania

Z czym się zmierzymy? - tematy konkursowe

 1. Mapa dostępności polskich dworców i stacji. 

  Z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć osoby niepełnosprawne np. przy wsiadaniu do pociągu? Osoby o niepełnosprawności ruchowej, w szczególności osoby poruszające się na wózkach mają utrudniony dostęp do transportu kolejowego. Brakuje nam dostępnej informacji o dostępności budynków dworców, stacji kolejowych oraz poszczególnych peronów. Zadanie polegałoby na zbudowaniu, przy wykorzystaniu dostępnych danych, usługi informacyjnej (strony www/aplikacji) oraz udostępnieniu tych danych w postaci API do dalszego wykorzystania w innych projektach i usługach związanych z planowaniem podróży itp.
 2. Ocena dostępności architektonicznej.

  Narzędzie wspomagające ocenę dostępności budynku. Może posłużyć osobom odpowiedzialnym za budynek lub innym, inwentaryzującym obiekty. Może wykorzystywać AR (augmented reality), na przykład mierząc szerokość drzwi i kąt nachylenia pochylni i podjazdów. Może też wspomagać liczenie stopni, obliczanie powierzchni manewrowej i szerokości ciągów komunikacyjnych  itp. Powinna zawierać formatki do wprowadzania danych opisujących budynek pod kątem dostępności. O ile się da, to powinny być one wypełniane automatycznie.
 3. Społecznościowa inwentaryzacja dostępności architektonicznej.

  Aplikacja powinna umozliwiać zbieranie i udostępnianie informacji o dostępności budynków użyteczności publicznej. W przypadku hoteli można włączyć informacje o dostępnych pokojach i łazienkach. W przypadku dworców, kin, teatrów pojawiłaby się informacja o dostępności kas oraz obecności pętli indukcyjnych. Obiekty punktów zainteresowania (POI) powinny być opisywane piktogramami, aby od razu było widać jakie elementy dostępności w nich występują. Wbudowana wyszukiwarka powinna pozwalać na znajdowanie POI konkretnej kategorii wraz z konkretnymi rodzajami dostępności.
 4. Program telewizyjny dla osób o specjalnych potrzebach.

  Aplikacja mobilna powinna informować o programach nadawanych w telewizji, dostępnych dla osób niesłyszących oraz niewidomych. Podział na 3 kategorie usług:  napisy, audiodeskrypcję i tłumaczenia na język migowy. Obecnie nie ma wygodnego narzędzia, które wskazywałoby takie programy i powiadamiało o nich odbiorców.
 5. Aplikacja alarmowa dla osób głuchych.

  Aplikacja do powiadamiania alarmowego dla osób głuchych z dwoma funkcjami: powiadamiania służb ratunkowych i informująca o zagrożeniach (jak Regionalny System Ostrzegania). Rozwiązanie to powinno umożliwiać wybranie rodzaju zgłoszenia za pomocą ikony/filmu z tłumaczeniem na PJM (Polski Język Migowy), zbieranie dodatkowych informacji, w tym geolokalizacyjnych, o stanie zdrowia, warunkach atmosferycznych, danych z czujników dymu, temperatury itp. Gotowy raport przesyłany byłby do służb ratunkowych.
  Powiadamianie o katastrofach. Prezentacja danych mogłaby się odbywać za pomocą odpowiednich grafik i animacji. Wypadki i zablokowane drogi na mapach. Może także wcześniej nagrane komunikaty w PJM. Informacje o smogu, zagrożeniu podtopieniami, pożarami, suszą itp. Aplikacja powinna korzystać z geolokalizacji by pokazywać  zagrożenia w pobliżu. Powinna wykorzystywać różne sposoby alarmowania: dźwięk, wibracje, migotanie diody, błyskanie ekranu.
 6. Skarżypyta + Społeczna inwentaryzacja internetu.

  Rozszerzenie do przeglądarki ułatwiające składanie skarg na niedostępność serwisu internetowego (niezgodność ze standardem WCAG 2.0). Użytkownik może za jej pomocą przygotować zgłoszenie skierowane do podmiotu publicznego na podstawie wstępnie zdefiniowanej formatki. Dane podmiotu są gromadzone w bazie i podpowiadane użytkownikowi, a problemy wybiera on sam z zestawu predefiniowanego we wtyczce. Formatka powinna być przemyślana pod względem funkcjonalności by możliwie sprawnie wspierać użytkownika. Wtyczka powinna pozwalać na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej i ewentualne podpisanie profilem zaufanym. W podstawowej wersji przygotowuje treść emaila, adresuje go i otwiera w domyślnym kliencie poczty.
 7. Tablica pasażerska.

  Aplikacja informująca o kolejnych przystankach na trasie autobusu, tramwaju, metra lub pociągu. Mogłaby automatycznie wykrywać jaki to pojazd (linia) i wyświetlać listę kolejnych przystanków. Obecne rozwiązania są ograniczone, gdyż bazują na najbliższych przystankach. 
 8. Bilet elektroniczny zamieniony na informacje.

  Obecnie bilety elektroniczne, np. w formacie PDF, nie są wystarczająco użyteczne. Ciekawym rozwiązaniem byłby parser takiego biletu do bardziej przystępnej formy, np. do wydarzenia w kalendarzu z informacjami geolokalizacyjnymi, podpiętym biletem, itp.
 9. Narzędzie wspomagające upraszczanie tekstu.

  Wiele tekstów jest napisanych w sposób trudny do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zakłada przygotowanie analizatora tekstu (pliku tekstowego) wskazującego miejsca niezgodne z zasadami prostego języka. Rozwiązanie powinno również zawierać tezaurus proponujący zamianę mniej znanych słów na popularniejsze, wykrywanie zbyt długich zdań, formy biernej, dodawanie rozwinięć skrótów itp.
 10. Jesteśmy otwarci na inne tematy zorientowane na znoszenie barier dostępności.